Ochrana osobních údajů

Společnost cyklobella.cz s.r.o., IČO:02038269 (dále jen Velo MTB) jakožto správce osobních údajů informuje tímto o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů za strany Velo MTB, včetně rozsahu práv subjektů údajů sovisejících se zpracováním těchto osobních údajů ze strany Velo MTB.

 

1. Jaké osobní údaje o Vás Velo MTB zpracovává?

Velo MTB zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen nařízení) a dále s souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Jedná se o tyto osobní údaje:

 •      Jméno a příjmení
 •      Fakturační adresa
 •      Doručovací adresa
 •      Telefonní číslo
 •      E-mailová adresa
 •      IP adresa
 •      Údaje o prohlížeči a zařízení
 •      Soubory cookies
 •      Heslo v zašifrované podobě
 •      IČO a DIČ u podnikajíci fyzické osoby
 •      Záznam kamerového systému v kamenné prodejně

 

2. K jakým účelům a na nákladě jakých právních titulů Velo MTB Vaše osobní údaje zpracovává?

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě tvorby objednávky Velo MTB shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o koupeném zboží.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Velo MTB. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Velo MTB osobní údaje také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací Velo MTB shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení,doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

Pokud se zaregistrujete jako uživatel Velo MTB, Velo MTB zpracovává Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě vedení zákaznického účtu Velo MTB shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail, heslo v zašifrované podobě a u podnikající fyzické osoby IČO a DIČ, údaje týkající se uskutečněných nákupů.

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, Velo MTB bude zpracovávat  Vaše osobní údaje v rozsahu - e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje Velo MTB začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů zaškrtnutím políčka “přihlásit se k odběru novinek” při registraci vašeho zákaznického účtu. Tuto možnost můžete kdykoliv změnit v nastavení svého zákaznického účtu. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu odstraněna.

V případě stávajících zákazníků může Velo MTB zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracování osobních údajů na kamenné prodejně

Velo MTB je zároveň provozovatelem kamenné prodejny Svět Jízdních Kol Velo MTB v Brně, který slouží zákazníkům internetového obchodu jako výdejní místo. Tato prodejna je z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti a dalších chráněných zájmů Společnosti, jejich zaměstnanců i dalších osob monitorována kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

Snímané záběry jsou uchovávány v záznamových zařízeních po dobu nejvýše 15 dnů. Po této době jsou data automaticky přemazána novým zápisem. Kamerový systém není napojen na žádnou databázi operující s osobními údaji Záznamy z kamerového systému mohou být využity v souladu s účelem jejich instalace, a to v případě vnitřního řešení incidentu, nebo budou předány na vyžádání orgánů činných v trestním řízení jako důkazní materiál vyšetřování.

Použití souborů cookies a analýza webových stránek

V případě, že používáte webové stránky www.velomtb.cz resp. www.velomtbikes.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Velo MTB na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit.

Cookies jsou  malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem zařízení a běžně slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. 

Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Slouží zejména k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověření uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí znova zadávat;
 • Zapamatování si obsahu nákupního košíku;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti,chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele.

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování  změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

 

 3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Velo MTB zpracovává v případě zakoupení zboží v našem e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Velo MTB (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány o objednávky.

 V případě, že Velo MTB zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpravovány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany Velo MTB pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami o zpracování osobních údajů.

 

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup ?

Velo MTB prohlašuje, že provedl odpovídající technická a organizační opatření, aby s vašimi osobními daty bylo nakládáno v souladu s Nařízením. Zaměstnanci Velo MTB, kteří mají přístup k Vašim osobním datům jsou zavázán k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich pracovního poměru ve společnosti.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Velo MTB a jeho zaměstnanců zpracovány také partnery Velo MTB. Externí partnery, kteří jsou jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Velo MTB pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

   osoby, které pro Velo MTB zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Velo MTB pro tyto služby využívá( typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, provoz sociálních sítí, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);

   osoby, které pro Velo MTB zajišťují expedici zboží zákazníkům

   osoby, které zajišťují pro Velo MTB účetní služby

  osoby, které na webových stránkách Velo MTB mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či  sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez  možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našeho webu, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou    prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

Vaši spokojenost s nákupem Velo MTB zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Velo MTB je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Velo MTB ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na přenesení údajů
 • Právo na opravu
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz
 • Právo vznést námitku
 • Právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů


6. Závěrečná prohlášení

Velo MTB nezpracovává osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Velo MTB zajišťuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů za pomoci řady technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Webové stránky www.velomtb.cz resp. www.velomtbikes.cz mohou nabízet odkazy na webové stránky a aplikace třetích osob. Odkazem propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla o zpracování osobních údajů. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi nenese Velo MTB žádnou odpovědnost.
 

7. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Velo MTB písemně na e-mailové adrese brno@velomtb.cz

 

V Praze dne 25.5.2018

Platební možnosti